Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Gepubliceerd op
30 januari 2022

Sinds juli 2021 geldt er een nieuwe wet voor alle verenigingen en stichtingen, de WBTR, Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Hierdoor veranderen er een aantal zaken voor alle verenigingen en stichtingen van groot tot klein . Maar wat houdt deze wet nou eigenlijk in en waarvoor is deze bedoeld?

De WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) zorgt ervoor dat de kwaliteit van het bestuur van verenigingen en stichtingen beter gewaarborgd kan worden. De wet heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen van klein tot groot, dus zowel voor grote beroepsorganisaties, maar ook voor tot sociale en sportverenigingen. 

Zo gelden er nieuwe bepalingen voor de verdeling van taken en zijn er strengere regels voor het besturen van verenigingen en stichtingen. Deze regels hebben verschillende doelen, zoals ondermeer het voorkomen van belangenverstrengeling, financieel wanbeheer of om te voorkomen dat het bestuur geen besluiten meer kan nemen.

Centraal hierin staan 5 maatregelen:

  1. Voor de vereniging en de stichting wordt een wettelijke grondslag gegeven om een bestuursmodel met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders in te stellen of een dualistisch bestuursmodel met een dagelijks bestuur en een raad van commissarissen of raad van toezicht. 
  2. Bij tegenstrijdige belangen van bestuurders en commissarissen, mogen zij niet deelnemen aan de besluitvorming binnen de vereniging of stichting.
  3. Er worden regels gegeven voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen in geval van faillissement wegens onbehoorlijke taakvervulling.
  4. De rechter krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan als het Openbaar Ministerie of een belanghebbende daar om verzoekt.
  5. In de statuten van de vereniging en stichting moeten ook regelingen getroffen worden:
    1. bij ontstentenis (bv. overlijden, ontslag) of belet (bv. ziekte) van bestuurders en commissarissen, en
    2. dat een bestuurder of commissaris niet meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders of commissarissen tezamen.

De wet is ingegaan op 1 juli 2021, waarbij de meeste regels van de wet direct ingegaan zijn. Voor het aanpassen van de statuten geeft de wet wel vijf jaar de tijd. Dat is dan ook gelijk een mooie gelegenheid om samen met de notaris de inhoud van de statuten eens door te nemen om te kijken of die nog altijd passen of dat er zaken zijn die anders of beter geregeld kunnen worden. Maar daarvoor een afspraak bij ons op kantoor.

De wet is ook in het leven geroepen voor meer bewustwording binnen het bestuur, waarbij ieder bestuurslid betrokken is bij de afspraken in de statuten en zich daarna gaat gedragen. Gezamenlijk moeten de bestuursleden, raad van toezicht of commissarissen ervoor dat alle bestuursleden zich aan de regels houden, waarbij het belang van de rechtspersoon (stichting of vereniging) in acht moet worden genomen. Zodoende zijn bestuurders door deze nieuwe wet ook vaker persoonlijk aansprakelijk voor financiële schade die aan de stichting of vereniging wordt toegebracht, zelfs als het gaat om iets dat zij niet zelf hebben veroorzaakt. 

Bekijk ook de video van Notaris NL over de WBTR:

Bron: notaris.nl en rijksoverheid.nl

Laatste nieuwsberichten

Wij staan klaar
voor U!

Wij maken graag tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook afspraken buiten de reguliere openingstijden zijn geen probleem.

Neem telefonisch contact op via 0541-723971 
of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring - Algemene voorwaardenSitemap - © Alle rechten voorbehouden