10-09-2014
Super User

 • Wie betaalt de uitvaartkosten?

  Bij het overlijden van een ouder, tekenen kinderen vaak zonder na te denken de opdracht voor de uitvaart. Meestal leidt dat niet tot problemen, en kan de rekening van de uitvaartondernemer betaald worden van de spaarrekening van de ouders, of door de uitbetaling van een uitvaartverzekering. Maar wat als dat niet zo is?

  Lees meer
 • Verschil tussen maatschap en vof verdwijnt

  Vanaf 2021 bestaat er geen verschil meer tussen een maatschap en een vennootschap onder firma. Althans, als de Tweede en Eerste Kamer met de wet instemmen. Nu zijn er nog drie vormen van personenvennootschappen, namelijk maatschap, vennootschap onder firma (vof) en commanditaire vennootschap (cv). Onder de nieuwe wet vallen onder de personenvennootschap nog maar twee rechtsvormen: de vennootschap en de commanditaire vennootschap.

  Lees meer
 • Overheid steunt snellere bouw nieuwbouwwoningen

  He kabinet stelt € 290 miljoen beschikbaar voor het versneld bouwen van nieuwbouwwoningen. Gemeenten en provincies doen hier ook aan mee met in totaal € 331 miljoen. Het kabinet heeft voor dit doel nog ruim € 700 miljoen in de pot.

  Lees meer
 • Samenlevingscontract en volmacht bankrekening

  Veel samenwoners openen een gezamenlijke rekening om de kosten van hun huishouding van te betalen. Sommige samenwoners lossen het anders op en geven elkaar volmacht om over de privérekening van de ander te beschikken. Bij de laatste variant ontstaat nog wel eens onenigheid als de ene partner vindt dat de ander te ruimhartig omspringt met de volmacht.

  Lees meer
 • Onterfde erfgenaam moet bijstandsuitkering terugbetalen

  Wie in Nederland van een bijstandsuitkering rondkomt, moet het ontvangen van een erfenis direct melden.
  Door het krijgen van een erfenis kan het zijn dat iemand eigen vermogen krijgt. Als dat boven het zogenaamde ‘vrij te laten vermogen’ uitkomt moet dat aan de uitkeringsinstantie gemeld worden, en wordt de uitkering lager vastgesteld of zelfs gestopt. Voor een alleenstaande is het vrij te laten vermogen € 6.225 en voor gezinnen € 12.450.

  Lees meer
 • Erfbelasting ‘betalen’ met kunst

  In geval van een nalatenschap met waardevolle kunstobjecten, kan de betaling van erfbelasting problematisch zijn, zeker als er naast de kunstcollectie niet veel spaargeld is.

  Lees meer
 • Aanpassingen overdrachtsbelasting gunstig voor starters

  Het kabinet wil starters op de woningmarkt per 1 januari 2021 vrijstellen van overdrachtsbelasting. Dat scheelt elke starter duizenden euro’s ten opzichte van dit jaar. Voor de rest van de particuliere huizenkopers (hoofdverblijf) blijft het tarief 2%. Alle anderen gaan 8% betalen in plaats van nu 6.

  Lees meer
 • Renteaftrek hypotheek na koop huis beperkt

  Dagelijks worden (extra) hypothecaire leningen afgesloten door mensen die het huis al korter of langer in bezit hebben. De rente daarover is niet zonder meer aftrekbaar.

  Lees meer
 • UBO-register ook va toepassing op ANBI’s

  Het UBO-register is sinds eind september operationeel. Belanghebbenden in rechtspersonen moeten daarin worden geregistreerd. Dat geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor instellingen met een ANBI-status (o.a. goede doelen).

  Lees meer
 • Erfgenaam heeft recht op inzage

  Krijgt u een erfenis? Dan wilt u als erfgenaam natuurlijk weten waar de erfenis uit bestaat. U moet immers kunnen beslissen of u de erfenis wel wil aanvaarden. Als er veel schulden zijn kunt u namelijk ook weigeren.

  Lees meer