Bestuurders verenigingen en stichtingen ook inschrijven in UBO-register

Gepubliceerd op
05 april 2021

Sinds eind september moeten rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO-register. Ook verenigingen en stichtingen vallen onder deze verplichting. In het UBO-register moeten alle uiteindelijk belanghebbenden (ultimate benificial owners: “UBO’s”) bij de rechtspersoon worden opgenomen.

Verenigingen en stichtingen, van de lokale atletiek-, voetbal- of muziekvereniging tot zorginstelling, school of andere non-profit instellingen moeten vóór eind maart 2022 hun uiteindelijke belanghebbende(n) – hun UBO’s – in het register hebben ingeschreven. Wie wordt daarin als UBO aangemerkt? De wet geeft daar een helder antwoord op. Het gaat daarbij om de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of de zeggenschap heeft over de vereniging of stichting. De criteria daarvoor zijn:

  1. het (direct of indirect) houden van meer dan 25% eigendomsbelang;
  2. het (direct of indirect) kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij een besluit tot statutenwijziging, of;
  3. het op een andere manier uitoefenen van de feitelijke zeggenschap.

Als op basis van de voorgaande criteria geen UBO kan worden aangewezen, dan wordt het gehele statutaire bestuur als UBO aangemerkt. In de praktijk worden dit ook wel “pseudo-UBO’s” genoemd.

Belangrijk bij het vaststellen van de UBO zijn de statuten. Heeft een vereniging of een stichting bijvoorbeeld een toezichthoudend orgaan waaraan de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten is toegekend, en bestaat dit orgaan uit minder dan 4 personen, dan heeft dat tot gevolg dat de leden van het toezichthoudend orgaan als UBO worden aangemerkt.

Van de ingeschreven UBO’s wordt een aantal gegevens openbaar: de naam, de geboortemaand- en jaar, de nationaliteit en de woonstaat. Daarnaast wordt vermeld wat de aard en de omvang van het belang is. Daarmee is dan bij informatie-aanvragen inzichtelijk op basis waarvan iemand als UBO is ingeschreven en welk belang die persoon in de vereniging of stichting heeft. Als een bestuurder alleen vanwege zijn functie als pseudo-UBO in het register staat zal dat uit het uittreksel blijken. Zijn of haar gegevens komen in dat geval overeen met die in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

Wilt u meer weten over de registratieplicht in het UBO-register? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Mazars

Laatste nieuwsberichten

Wij staan klaar
voor U!

Wij maken graag tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook afspraken buiten de reguliere openingstijden zijn geen probleem.

Neem telefonisch contact op via 0541-723971 
of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring - Algemene voorwaardenSitemap - © Alle rechten voorbehouden