Het levenstestament

'De regie zelf in handen houden'

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

U kunt bij uw notaris een 'levenstestament' opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Lees meer

Hoe regel ik mijn nalatenschap

'Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.'

Als u overlijdt, is er een nalatenschap van bezittingen en schulden. Die nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Uw erfgenamen worden aangewezen door de wet of door uw zelf.

Erfgenamen volgens de wet

De wet verdeelt uw erfgenamen in vier groepen van bloedverwanten. Groep één staat het dichtst bij u en bestaat uit uw partner en uw kinderen. Groep vier staat het verst van u af en bestaat uit uw overgrootouders en hun afstammelingen. De groepen volgen elkaar op. Als in groep één geen erfgenamen zijn, gaat de nalatenschap naar groep twee, enz.

Lees meer

Personen- en familierecht

Personen en familierecht zijn veelomvattende termen. Zo kan het gaan om de leuke dingen in het leven zoals trouwen of samenwonen. Maar ook zaken die minder leuk zijn moeten goed geregeld zijn. Denk aan uw nalatenschap die u vorm kunt geven in een een testament. Daarnaast kan het ook gaan om een levenstestament waarin u ondermeer kunt vastleggen welke zorg u wilt ontvangen in het geval u iets ernstigs overkomt of u onverhoopt dement wordt.

Allemaal vertrouwelijke en persoonlijke aangelegenheden die vragen om aandacht en zorgvuldigheid. Daarvoor kunt u dan ook terecht bij uw notaris.

Lees meer

Samen verder

'Wat moeten wij nog extra regelen?'

Samen verder gaan is een belangrijke beslissing. De kans is groot dat u al met elkaar heeft gepraat over welke bezittingen en schulden van u samen worden, en welke u graag zelf wilt houden. Of wat moet er gebeuren als een van u dood gaat.

De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: 'gewoon' samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Soms sluiten die wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt. Dan is het verstandig om die andere wensen op papier te zetten. Zo kan er later geen misverstand ontstaan.

Er zijn verschillende manieren om afspraken te maken. De notaris speelt daarin een belangrijke en soms zelfs verplichte rol. Hieronder leest u welke manieren er zijn om samen verder te gaan, wat de wet regelt en wat u zelf met elkaar of via de notaris kunt regelen.

Lees meer