Ton Lamers

Samenwerking met Rechtspraktijk Lamers

Met ingang van 1 juli 2014 is mr. dr. A.H. Lamers als juridisch adviseur verbonden aan Notariskantoor Riteco te Oldenzaal. Lamers zal zich met name bezig houden met het adviseren van ondernemers op het gebied van  het ondernemingsrecht en het handelsrecht. Onder andere samenwerkingsverbanden tussen beroepsbeoefenaren onderling en tussen beroepsbeoefenaren en andere ondernemers zijn een specialisme van Lamers. Riteco en Lamers hebben tot deze samenwerking besloten om hun kennis en kunde wederzijds  te versterken alsmede deze kennis en kunde beter te kunnen valoriseren waardoor ondernemingen, beroepsbeoefenaren en andere organisaties met betrekking tot complexe juridische vraagstukken beter kunnen worden bediend.

Het ondernemingsrecht is meer dan ooit in beweging. Niet alleen startende ondernemers dienen zich goed te oriënteren met betrekking tot de juridisch wijze waarop zij hun onderneming inrichten maar ook ondernemingen en andere organisaties welke reeds lang aan het economische verkeer deelnemen moet zich afvragen of hun huidige juridische inrichting nog wel pas bij de organisatie en de wijze waarop zij aan het economische verkeer deelnemen danwel of deze anderszins toekomstbestendig is.

Lamers is behalve als Juridisch adviseur ook verbonden als onderzoeker aan de Open Universiteit en de Universiteit van Suriname. Hij publiceert zeer regelmatig op het gebied van het ondernemingsrecht en het handelsrecht. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar samenhangende rechtsverhoudingen in het handelsrecht.

Ons team

Bart Riteco

Notaris / Estate Planner

Annelien Olde Riekerink-Dekkers

Toegevoegd notaris

Nikki Nijenkamp

Kandidaat-notaris

mr. Sanne Tijkorte

Kandidaat-notaris

Odette Schothuis

Notarieel medewerker

Ellen Snijders

Notarieel medewerker

Maureen Roerink

Notarieel medewerker

Freek de Vries

Juridisch medewerker

Dick Veldhuis

Juridisch medewerker

Elfi Hofste

Notarieel medewerker

Natasja Werker

Notarieel medewerker

Joep Vos

Notarieel medewerker

Bas Timmerman

Juridisch medewerker

Guus

Kantoorhond

Beer

Kantoorhond

Ton Lamers

Samenwerking met Rechtspraktijk Lamers