Een stichting of vereniging oprichten

Een keuze tussen een vereniging of een stichting is niet altijd eenvoudig. Als het gaat om samen iets doen en inspraak van de deelnemers is belangrijk, dan ligt de keuze voor een vereniging voor de hand. Als je een rechtspersoon zoekt die een bepaald doel nastreeft, bijvoorbeeld het behoud van een oud gebouw of een kunstwerk, dan lijkt een stichting beter te passen. 

Zowel een vereniging als stichting heeft statuten. De eerste statuten worden vastgelegd in de akte van oprichting. Nadien kunnen statuten ook gewijzigd worden. Bij een vereniging moeten de leden instemmen met de statutenwijziging. Ook een statutenwijziging geschiedt bij notariële akte.

Wij helpen je graag met het maken van de keuze voor een vereniging of een stichting. Ook kunnen we je helpen met andere samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld tussen een vereniging en een bv. Wij zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld de oprichtingsakte of de statutenwijziging juridisch juist wordt vastgelegd.

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over het oprichten van een stichting of vereniging kunt u contact opnemen met ons kantoor.