Skip to main content

 

Personen en familierecht

Personen- en familierecht

mr. Annelien Olde Riekerink-Dekkers

Personen en familierecht zijn veelomvattende termen. Zo kan het gaan om de leuke dingen in het leven zoals trouwen of samenwonen. Maar ook zaken die minder leuk zijn moeten goed geregeld zijn. Denk aan uw nalatenschap die u vorm kunt geven in een een testament.

Daarnaast kan het ook gaan om een levenstestament waarin u ondermeer kunt vastleggen welke zorg u wilt ontvangen in het geval u iets ernstigs overkomt of u onverhoopt dement wordt.

Ook de afhandeling van erf- en schenkbelasting vraagt om kennis van zaken en zorgvuldigheid. Wanneer en aan wie mag er geschonken worden? En hoeveel? Er zijn zoveel regeltjes dat het soms lastig is om de bomen nog door het bos te zien. Maar een notaris kan u daar eenduidig advies in geven en waar nodig dit vastleggen in een notariële akte.

De rol van de notaris

Allemaal vertrouwelijke en persoonlijke aangelegenheden die vragen om aandacht en zorgvuldigheid. Daarvoor kunt u dan ook terecht bij uw notaris.

U kunt voor ondermeer de volgende zaken bij ons terecht:

Samen verder

Samen verder gaan is een belangrijke beslissing. De kans is groot dat u al met elkaar heeft gepraat over welke bezittingen en schulden van u samen worden, en welke u graag zelf wilt houden. Of wat moet er gebeuren als een van u dood gaat.

De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: 'gewoon' samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Soms sluiten die wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt. Dan is het verstandig om die andere wensen op papier te zetten. Zo kan er later geen misverstand ontstaan.

Wat moeten wij nog extra regelen?

Er zijn verschillende manieren om afspraken te maken. De notaris speelt daarin een belangrijke en soms zelfs verplichte rol. Hieronder leest u welke manieren er zijn om samen verder te gaan, wat de wet regelt en wat u zelf met elkaar of via de notaris kunt regelen.

'Gewoon' samenwonen

Bij ongehuwd samenwonen blijven alle bezittingen en schulden automatisch apart. U heeft ook geen rechten en plichten naar elkaar. Zo kunt u bij uit elkaar gaan geen alimentatie van elkaar eisen.

U kunt ervoor kiezen om samen afspraken op te schrijven. Bijvoorbeeld hoeveel huishoudgeld ieder betaalt. Maar niet iedere instantie vindt dit voldoende bewijs dat u ook echt partners bent. Wanneer u of uw partner komt te overlijden, dan zal een pensioenmaatschappij niet zijn of haar pensioen aan u doorbetalen. Zo loopt u dus inkomen mis.

De meest complete en officiële manier om afspraken te maken, is een samenlevingsovereenkomst bij de notaris. U heeft dan ook meteen een echt bewijs dat u partners van elkaar bent.

Huwelijk

Gaat u trouwen? Sinds 1 januari 2018 trouwt u zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden in beperkte gemeenschap van goederen. Bent u vóór 2018 getrouwd zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, dan bent u gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. De wetswijziging van 1 januari 2018 verandert hier niets aan.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij een beperkte gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, van u samen. Een tweetal uitzonderingen zijn schenkingen of erfenissen die u ontvangt vóór en tijdens uw huwelijk. Een schenking of erfenis blijft van u persoonlijk tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald. De persoonlijke bezittingen en schulden die u heeft vóór het trouwen blijven van u alleen.

Voor ondernemers is het nog steeds van belang om na te denken over huwelijkse voorwaarden. Op deze manier kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Als u en uw partner uit elkaar gaan, krijgt elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Algehele gemeenschap van goederen

Indien u bent gehuwd vóór 1 januari 2018 zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat binnen een huwelijk automatisch alles van u samen is. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk persoonlijk waren vallen ook binnen de gemeenschap van goederen.

Een schenking of een erfenis die u ontvangt vóór en tijdens het huwelijk zijn van u samen, tenzij een schenker of erflater anders heeft bepaald. Indien u ondernemer bent, dan is uw eigen zaak na het huwelijk van uw samen. Eventuele schuldeisers van de onderneming kunnen zich verhalen op uw gezamenlijke bezittingen

Bij overlijden van een partner is de helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. Bij een scheiding moet u alles gelijk verdelen.

Huwelijkse voorwaarden

In huwelijkse voorwaarden kunt u vast leggen welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Sinds de wetswijziging van 1 januari 2018 kunt u bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden bepalen dat alles van u samen is, ook wel de algehele gemeenschap van goederen genoemd.

Het kan gebeuren dat u bepaalde bezittingen en schulden toch apart wilt houden. Zoals een eigen bedrijf of bezittingen uit de familie. Deze andere wensen legt u vast in huwelijkse voorwaarden. Dit moet u bij de notaris doen.

Met huwelijkse voorwaarden kunt u ervoor zorgen dat uw eigen onderneming van u blijft. Op deze manier houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van uw onderneming. Gaan u en uw partner uit elkaar, dan hoeft u de waarde van uw onderneming niet geheel te delen.

Geregistreerd partnerschap

Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Zonder het opmaken van partnerschapsvoorwaarden doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Bent u vóór 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder het opmaken van partnerschapsvoorwaarden, dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wetswijziging van 1 januari 2018 verandert hier niets aan.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij een beperkte gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen. Een tweetal uitzonderingen zijn schenkingen of erfenissen die u ontvangt vóór en tijdens uw geregistreerd partnerschap. Een schenking of erfenis blijft van u persoonlijk tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald. De persoonlijke bezittingen en schulden die u heeft vóór het aangaan van een geregistreerd partnerschap blijven van u alleen.

Voor ondernemers is het nog steeds van belang om na te denken over partnerschapsvoorwaarden. Op deze manier kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Als u en uw partner uit elkaar gaan, krijgt elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Algehele gemeenschap van goederen

Indien u vóór 1 januari 2018 zonder het opmaken van partnerschapsvoorwaarden een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan is dit in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat binnen een geregistreerd partnerschap alles van u samen is. Bezittingen en schulden die vóór het geregistreerd partnerschap persoonlijk waren vallen ook binnen de gemeenschap van goederen.

Een schenking of een erfenis die u ontvangt vóór en tijdens het geregistreerd partnerschap zijn van u en uw partner samen, tenzij een schenker of erflater anders heeft bepaald. Indien u ondernemer bent, dan is uw eigen zaak na het aangaan van een geregistreerd partnerschap van uw samen. Eventuele schuldeisers van de onderneming kunnen zich verhalen op uw gezamenlijke bezittingen

Bij overlijden van een partner werkt het net zo als bij een huwelijk: de helft van alle bezittingen en schulden zijn automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. En als u uit elkaar gaat, moet u alles gelijk verdelen.

Partnerschapsvoorwaarden

In partnerschapsvoorwaarden kunt u vast leggen welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Sinds de wetswijziging van 1 januari 2018 kunt u bij het opmaken van de partnerschapsvoorwaarden bepalen dat alles van u samen is, ook wel de algehele gemeenschap van goederen genoemd.

Het kan gebeuren dat u bepaalde bezittingen en schulden toch apart wilt houden. Zoals uit een eigen bedrijf of de familie. Deze andere wensen legt u vast in partnerschapsvoorwaarden. Dit moet u bij de notaris doen.

Met partnerschapsvoorwaarden kunt u ervoor zorgen dat uw eigen onderneming van u blijft. Op deze manier houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van uw onderneming. Gaan u en uw partner uit elkaar, dan hoeft u de waarde van uw onderneming niet geheel te delen.

Overige informatie

Voor overige informatie over dit onderwerp wil ik u verwijzen naar de brochure 'Samen verder' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie:

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over trouwen, samenwonen en samen verder kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Terug naar boven

Het levenstestament

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

U kunt bij uw notaris een 'levenstestament' opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

De rol van de notaris

Voor overige informatie over dit onderwerp wil ik u verwijzen naar de brochure 'Het levenstestament' van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat. Deze brochure is bestemd voor een ieder die meer wil weten over het maken van een levenstestamen. Daarnaast is er de brochure 'Wie geeft u het vertrouwen?':

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over het levenstestament kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Terug naar boven

Nalatenschap

Als u overlijdt, is er een nalatenschap van bezittingen en schulden. Die nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen, welke worden aangewezen door de wet of door uzelf.

De wet verdeelt uw erfgenamen in vier groepen van bloedverwanten. Groep één staat het dichtst bij u en bestaat uit uw partner en uw kinderen. Groep vier staat het verst van u af en bestaat uit uw overgrootouders en hun afstammelingen. De groepen volgen elkaar op. Als in groep één geen erfgenamen zijn, gaat de nalatenschap naar groep twee, enz.

Voorbeeld 1

Een man overlijdt en laat een vrouw en drie kinderen achter. De man heeft vier erfgenamen: zijn vrouw en zijn drie kinderen. Deze erfgenamen vallen allemaal in groep 1.

Voorbeeld 2

Een vrouw overlijdt. Zij heeft geen partner en geen kinderen. Zij heeft wel haar beide ouders en een broer. Haar drie erfgenamen zijn dan: haar ouders en haar broer. Zij vallen allemaal in groep 2.

Erfgenamen volgens testament

U kunt ook zelf uw erfgenamen aanwijzen. Dat moet met een testament. In uw testament bepaalt u wie welk deel krijgt. U kunt iedereen aanwijzen, dus ook uw buurman of een goed doel. U kunt in uw testament ook opnemen wie van uw wettelijke erfgenamen juist niets krijgt.

Voor overige informatie over dit onderwerp wil ik u verwijzen naar de brochure 'Hoe regel ik mijn nalatenschap?' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie:

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over nalatenschap kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Terug naar boven

Erfrecht

Als u een erfenis krijgt, heeft u waarschijnlijk een dierbare verloren. U heeft er dan natuurlijk helemaal geen zin in om bezig te zijn met allerlei geregel. U heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd.

Toch is het belangrijk dat u zich er nu in verdiept. U heeft namelijk maar een beperkte tijd waarin u kunt beslissen wat u wilt doen en hoe u dat regelt. En als u verantwoordelijk bent voor het afwikkelen van de complete nalatenschap, komt er ook nog eens erg veel op u af.

Wat moet u doen en wat moet u laten?

Voor overige informatie over dit onderwerp wil ik u verwijzen naar de brochure 'Erfrecht, een erfenis wat nu?' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Deze brochure geeft u meer informatie over het krijgen van een erfenis en het afwikkelen van een nalatenschap. Welke stappen zijn nodig? Wie kan u helpen? Wat moet u doen en wat moet u laten? Wat zijn de financiële gevolgen? Op al deze, en nog veel meer, vragen geeft deze brochure antwoord.

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over erfrecht kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Terug naar boven

Erf- en schenkbelasting

Tijdens uw leven kunt u geld schenken aan een goed doel of aan uw naasten. Bijvoorbeeld omdat u uw kinderen financieel een steuntje in de rug wilt geven. Zo zijn er verschillende fiscaalvriendelijke mogelijkheden van schenken. Na uw overlijden wordt uw nalatenschap verdeeld onder uw erfgenamen.

In een testament kunt u uw erfgenamen aaangeven en welk deel zij krijgen. Tevens kunt u in een testament een regeling treffen waarin schenkingen met de erfenis moeten worden verrekend.

Schenken

Schenken kan op verschillende manieren. Het kan eenmalig maar ook met een vast ritme. U kunt schenken aan mensen en aan organisaties, zoals goede doelen, kerkgenootschappen en verenigingen.

Bij het schenken krijgt u naast persoonlijke overwegingen ook te maken met juridische en fiscale gevolgen. Er zijn veel mogelijkheden. Wat voor u en degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt ook af van uw persoonlijke en financiële situatie. Denk dus goed na wat voor u belangrijk is.

Erfbelasting

De erfbelasting is de belasting die u betaalt over uw erfenis. Wat u moet betalen is afhankelijk van de hoogte van uw erfenis en van uw relatie met de overledene. Maar niet alleen over een erfenis moet u erfbelasting betalen. Ook als u een legaat krijgt, en soms bij een uitkering uit een levensverzekering, moet u erfbelasting betalen.

Er zijn wel vrijstellingen. Ook die zijn afhankelijk van de relatie die u had met de overledene. Partners hebben een hoge vrijstelling en grootouders of vrienden een zeer lage. De vrijstellingen worden van de waarde van uw erfenis afgehaald. U betaalt erfbelasting over de waarde die dan overblijft.

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over erf- en schenkbelasting kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Terug naar boven

Maak gerust een afspraak!

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met een kopje koffie bij ons op kantoor of bij u thuis. Daar maken we graag tijd voor en bovendien worden voor een eerste gesprek geen kosten in rekening gebracht. Onze reguliere openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van 08:30u tot 17:00u. Ook afspraken buiten de reguliere openingstijden zijn geen probleem.

Neem telefonisch contact op via 0541-723971 
of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.