Personen en familierecht zijn veelomvattende termen. Zo kan het gaan om de leuke dingen in het leven zoals trouwen of samenwonen. Maar ook zaken die minder leuk zijn moeten goed geregeld zijn. Denk aan uw nalatenschap die u vorm kunt geven in een een testament. Daarnaast kan het ook gaan om een levenstestament waarin u ondermeer kunt vastleggen welke zorg u wilt ontvangen in het geval u iets ernstigs overkomt of u onverhoopt dement wordt.

Allemaal vertrouwelijke en persoonlijke aangelegenheden die vragen om aandacht en zorgvuldigheid. Daarvoor kunt u dan ook terecht bij uw notaris.

Lees meer

'Wat moeten wij nog extra regelen?'

Samen verder gaan is een belangrijke beslissing. De kans is groot dat u al met elkaar heeft gepraat over welke bezittingen en schulden van u samen worden, en welke u graag zelf wilt houden. Of wat moet er gebeuren als een van u dood gaat.

De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: 'gewoon' samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Soms sluiten die wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt. Dan is het verstandig om die andere wensen op papier te zetten. Zo kan er later geen misverstand ontstaan.

Er zijn verschillende manieren om afspraken te maken. De notaris speelt daarin een belangrijke en soms zelfs verplichte rol. Hieronder leest u welke manieren er zijn om samen verder te gaan, wat de wet regelt en wat u zelf met elkaar of via de notaris kunt regelen.

Lees meer

'De regie zelf in handen houden'

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

U kunt bij uw notaris een 'levenstestament' opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Lees meer

'Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.'

Als u overlijdt, is er een nalatenschap van bezittingen en schulden. Die nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Uw erfgenamen worden aangewezen door de wet of door uw zelf.

Erfgenamen volgens de wet

De wet verdeelt uw erfgenamen in vier groepen van bloedverwanten. Groep één staat het dichtst bij u en bestaat uit uw partner en uw kinderen. Groep vier staat het verst van u af en bestaat uit uw overgrootouders en hun afstammelingen. De groepen volgen elkaar op. Als in groep één geen erfgenamen zijn, gaat de nalatenschap naar groep twee, enz.

Lees meer

'Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer.'

Als u een erfenis krijgt, heeft u waarschijnlijk een dierbare verloren. U heeft er dan natuurlijk helemaal geen zin in om bezig te zijn met allerlei geregel. U heeft tenslotte al genoeg aan uw hoofd.

Toch is het belangrijk dat u zich er nu in verdiept. U heeft namelijk maar een beperkte tijd waarin u kunt beslissen wat u wilt doen en hoe u dat regelt. En als u verantwoordelijk bent voor het afwikkelen van de complete nalatenschap, komt er ook nog eens erg veel op u af.

Lees meer

Tijdens uw leven kunt u geld schenken aan een goed doel of aan uw naasten. Bijvoorbeeld omdat u uw kinderen financieel een steuntje in de rug wilt geven. Zo zijn er verschillende fiscaalvriendelijke mogelijkheden van schenken. Na uw overlijden wordt uw nalatenschap verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament kunt u uw erfgenamen aaangeven en welk deel zij krijgen. Tevens kunt u in een testament een regeling treffen waarin schenkingen met de erfenis moeten worden verrekend.

Schenken

Schenken kan op verschillende manieren. Het kan eenmalig maar ook met een vast ritme. U kunt schenken aan mensen en aan organisaties, zoals goede doelen, kerkgenootschappen en verenigingen.

Bij het schenken krijgt u naast persoonlijke overwegingen ook te maken met juridische en fiscale gevolgen. Er zijn veel mogelijkheden. Wat voor u en degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt ook af van uw persoonlijke en financiële situatie. Denk dus goed na wat voor u belangrijk is.

Lees meer