Personen- en familierecht

Personen en familierecht zijn veelomvattende termen. Zo kan het gaan om de leuke dingen in het leven zoals trouwen of samenwonen. Maar ook zaken die minder leuk zijn moeten goed geregeld zijn. Denk aan uw nalatenschap die u vorm kunt geven in een een testament. Daarnaast kan het ook gaan om een levenstestament waarin u ondermeer kunt vastleggen welke zorg u wilt ontvangen in het geval u iets ernstigs overkomt of u onverhoopt dement wordt.

Allemaal vertrouwelijke en persoonlijke aangelegenheden die vragen om aandacht en zorgvuldigheid. Daarvoor kunt u dan ook terecht bij uw notaris.

U kunt voor ondermeer de volgende zaken bij ons terecht: