Erfbelasting & Schenkbelasting

Tijdens uw leven kunt u geld schenken aan een goed doel of aan uw naasten. Bijvoorbeeld omdat u uw kinderen financieel een steuntje in de rug wilt geven. Zo zijn er verschillende fiscaalvriendelijke mogelijkheden van schenken. Na uw overlijden wordt uw nalatenschap verdeeld onder uw erfgenamen. In een testament kunt u uw erfgenamen aaangeven en welk deel zij krijgen. Tevens kunt u in een testament een regeling treffen waarin schenkingen met de erfenis moeten worden verrekend.

Schenken

Schenken kan op verschillende manieren. Het kan eenmalig maar ook met een vast ritme. U kunt schenken aan mensen en aan organisaties, zoals goede doelen, kerkgenootschappen en verenigingen.

Bij het schenken krijgt u naast persoonlijke overwegingen ook te maken met juridische en fiscale gevolgen. Er zijn veel mogelijkheden. Wat voor u en degene aan wie u wilt schenken de beste keuze is, hangt ook af van uw persoonlijke en financiële situatie. Denk dus goed na wat voor u belangrijk is.

Erfbelasting

De erfbelasting is de belasting die u betaalt over uw erfenis. Wat u moet betalen is afhankelijk van de hoogte van uw erfenis en van uw relatie met de overledene. Maar niet alleen over een erfenis moet u erfbelasting betalen. Ook als u een legaat krijgt, en soms bij een uitkering uit een levensverzekering, moet u erfbelasting betalen.

Er zijn wel vrijstellingen. Ook die zijn afhankelijk van de relatie die u had met de overledene. Partners hebben een hoge vrijstelling en grootouders of vrienden een zeer lage. De vrijstellingen worden van de waarde van uw erfenis afgehaald. U betaalt erfbelasting over de waarde die dan overblijft.

Bekijk hier de Tarieven en vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting.

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over erfbelasting en schenkbelasting kunt u contact opnemen met ons kantoor.