Hoe regel ik mijn nalatenschap

'Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje.'

Als u overlijdt, is er een nalatenschap van bezittingen en schulden. Die nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen. Uw erfgenamen worden aangewezen door de wet of door uw zelf.

Erfgenamen volgens de wet

De wet verdeelt uw erfgenamen in vier groepen van bloedverwanten. Groep één staat het dichtst bij u en bestaat uit uw partner en uw kinderen. Groep vier staat het verst van u af en bestaat uit uw overgrootouders en hun afstammelingen. De groepen volgen elkaar op. Als in groep één geen erfgenamen zijn, gaat de nalatenschap naar groep twee, enz.

Voorbeeld 1

Een man overlijdt en laat een vrouw en drie kinderen achter. De man heeft vier erfgenamen: zijn vrouw en zijn drie kinderen. Deze erfgenamen vallen allemaal in groep 1.

Voorbeeld 2

Een vrouw overlijdt. Zij heeft geen partner en geen kinderen. Zij heeft wel haar beide ouders en een broer. Haar drie erfgenamen zijn dan: haar ouders en haar broer. Zij vallen allemaal in groep 2.

Erfgenamen volgens testament

U kunt ook zelf uw erfgenamen aanwijzen. Dat moet met een testament. In uw testament bepaalt u wie welk deel krijgt. U kunt iedereen aanwijzen, dus ook uw buurman of een goed doel. U kunt in uw testament ook opnemen wie van uw wettelijke erfgenamen juist niets krijgt.

Voor overige informatie over dit onderwerp wil ik u verwijzen naar de brochure 'Hoe regel ik mijn nalatenschap?' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie:

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over nalatenschap kunt u contact opnemen met ons kantoor.