Het levenstestament

'De regie zelf in handen houden'

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd?

U kunt bij uw notaris een 'levenstestament' opmaken. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Voor overige informatie over dit onderwerp wil ik u verwijzen naar de brochure 'Het levenstestament' van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat. Deze brochure is bestemd voor een ieder die meer wil weten over het maken van een levenstestamen. Daarnaast is er de brochure 'Wie geeft u het vertrouwen?':

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over het levenstestament kunt u contact opnemen met ons kantoor.