Samen verder

'Wat moeten wij nog extra regelen?'

Samen verder gaan is een belangrijke beslissing. De kans is groot dat u al met elkaar heeft gepraat over welke bezittingen en schulden van u samen worden, en welke u graag zelf wilt houden. Of wat moet er gebeuren als een van u dood gaat.

De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: 'gewoon' samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Soms sluiten die wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt. Dan is het verstandig om die andere wensen op papier te zetten. Zo kan er later geen misverstand ontstaan.

Er zijn verschillende manieren om afspraken te maken. De notaris speelt daarin een belangrijke en soms zelfs verplichte rol. Hieronder leest u welke manieren er zijn om samen verder te gaan, wat de wet regelt en wat u zelf met elkaar of via de notaris kunt regelen.

'Gewoon' samenwonen

Bij ongehuwd samenwonen blijven alle bezittingen en schulden automatisch apart. U heeft ook geen rechten en plichten naar elkaar. Zo kunt u bij uit elkaar gaan geen alimentatie van elkaar eisen.

U kunt ervoor kiezen om samen afspraken op te schrijven. Bijvoorbeeld hoeveel huishoudgeld ieder betaalt. Maar niet iedere instantie vindt dit voldoende bewijs dat u ook echt partners bent. Wanneer u of uw partner komt te overlijden, dan zal een pensioenmaatschappij niet zijn of haar pensioen aan u doorbetalen. Zo loopt u dus inkomen mis.

De meest complete en officiële manier om afspraken te maken, is een samenlevingsovereenkomst bij de notaris. U heeft dan ook meteen een echt bewijs dat u partners van elkaar bent.

Huwelijk

Gaat u trouwen? Sinds 1 januari 2018 trouwt u zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden in beperkte gemeenschap van goederen. Bent u vóór 2018 getrouwd zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, dan bent u gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. De wetswijziging van 1 januari 2018 verandert hier niets aan.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij een beperkte gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk ontstaan, van u samen. Een tweetal uitzonderingen zijn schenkingen of erfenissen die u ontvangt vóór en tijdens uw huwelijk. Een schenking of erfenis blijft van u persoonlijk tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald. De persoonlijke bezittingen en schulden die u heeft vóór het trouwen blijven van u alleen.

Voor ondernemers is het nog steeds van belang om na te denken over huwelijkse voorwaarden. Op deze manier kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Als u en uw partner uit elkaar gaan, krijgt elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Algehele gemeenschap van goederen

Indien u bent gehuwd vóór 1 januari 2018 zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, dan bent u getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat binnen een huwelijk automatisch alles van u samen is. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk persoonlijk waren vallen ook binnen de gemeenschap van goederen.

Een schenking of een erfenis die u ontvangt vóór en tijdens het huwelijk zijn van u samen, tenzij een schenker of erflater anders heeft bepaald. Indien u ondernemer bent, dan is uw eigen zaak na het huwelijk van uw samen. Eventuele schuldeisers van de onderneming kunnen zich verhalen op uw gezamenlijke bezittingen

Bij overlijden van een partner is de helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. Bij een scheiding moet u alles gelijk verdelen.

Huwelijkse voorwaarden

In huwelijkse voorwaarden kunt u vast leggen welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Sinds de wetswijziging van 1 januari 2018 kunt u bij het opmaken van de huwelijkse voorwaarden bepalen dat alles van u samen is, ook wel de algehele gemeenschap van goederen genoemd.

Het kan gebeuren dat u bepaalde bezittingen en schulden toch apart wilt houden. Zoals een eigen bedrijf of bezittingen uit de familie. Deze andere wensen legt u vast in huwelijkse voorwaarden. Dit moet u bij de notaris doen.

Met huwelijkse voorwaarden kunt u ervoor zorgen dat uw eigen onderneming van u blijft. Op deze manier houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van uw onderneming. Gaan u en uw partner uit elkaar, dan hoeft u de waarde van uw onderneming niet geheel te delen.

Geregistreerd partnerschap

Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Zonder het opmaken van partnerschapsvoorwaarden doet u dit sinds 1 januari 2018 in beperkte gemeenschap van goederen. Bent u vóór 2018 een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder het opmaken van partnerschapsvoorwaarden, dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. De wetswijziging van 1 januari 2018 verandert hier niets aan.

Beperkte gemeenschap van goederen

Bij een beperkte gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden die tijdens het geregistreerd partnerschap ontstaan, van u samen. Een tweetal uitzonderingen zijn schenkingen of erfenissen die u ontvangt vóór en tijdens uw geregistreerd partnerschap. Een schenking of erfenis blijft van u persoonlijk tenzij de schenker of erflater anders heeft bepaald. De persoonlijke bezittingen en schulden die u heeft vóór het aangaan van een geregistreerd partnerschap blijven van u alleen.

Voor ondernemers is het nog steeds van belang om na te denken over partnerschapsvoorwaarden. Op deze manier kunt u zakelijk en privé gescheiden houden. Als u en uw partner uit elkaar gaan, krijgt elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Algehele gemeenschap van goederen

Indien u vóór 1 januari 2018 zonder het opmaken van partnerschapsvoorwaarden een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan is dit in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat binnen een geregistreerd partnerschap alles van u samen is. Bezittingen en schulden die vóór het geregistreerd partnerschap persoonlijk waren vallen ook binnen de gemeenschap van goederen.

Een schenking of een erfenis die u ontvangt vóór en tijdens het geregistreerd partnerschap zijn van u en uw partner samen, tenzij een schenker of erflater anders heeft bepaald. Indien u ondernemer bent, dan is uw eigen zaak na het aangaan van een geregistreerd partnerschap van uw samen. Eventuele schuldeisers van de onderneming kunnen zich verhalen op uw gezamenlijke bezittingen

Bij overlijden van een partner werkt het net zo als bij een huwelijk: de helft van alle bezittingen en schulden zijn automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. En als u uit elkaar gaat, moet u alles gelijk verdelen.

Partnerschapsvoorwaarden

In partnerschapsvoorwaarden kunt u vast leggen welke bezittingen en schulden van u samen zijn en welke persoonlijk. Sinds de wetswijziging van 1 januari 2018 kunt u bij het opmaken van de partnerschapsvoorwaarden bepalen dat alles van u samen is, ook wel de algehele gemeenschap van goederen genoemd.

Het kan gebeuren dat u bepaalde bezittingen en schulden toch apart wilt houden. Zoals uit een eigen bedrijf of de familie. Deze andere wensen legt u vast in partnerschapsvoorwaarden. Dit moet u bij de notaris doen.

Met partnerschapsvoorwaarden kunt u ervoor zorgen dat uw eigen onderneming van u blijft. Op deze manier houdt u zakelijk en privé gescheiden, zodat uw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van uw onderneming. Gaan u en uw partner uit elkaar, dan hoeft u de waarde van uw onderneming niet geheel te delen. 

Voor overige informatie over dit onderwerp wil ik u verwijzen naar de brochure 'Samen verder' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie:

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over trouwen, samenwonen en samen verder kunt u contact opnemen met ons kantoor.