Samen verder

'Wat moeten wij nog extra regelen?'

Samen verder gaan is een belangrijke beslissing. De kans is groot dat u al met elkaar heeft gepraat over welke bezittingen en schulden van u samen worden, en welke u graag zelf wilt houden. Of wat moet er gebeuren als een van u dood gaat.

De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: 'gewoon' samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Soms sluiten die wettelijke regelingen niet aan op wat u samen wilt. Dan is het verstandig om die andere wensen op papier te zetten. Zo kan er later geen misverstand ontstaan.

Er zijn verschillende manieren om afspraken te maken. De notaris speelt daarin een belangrijke en soms zelfs verplichte rol. Hieronder leest u welke manieren er zijn om samen verder te gaan, wat de wet regelt en wat u zelf met elkaar of via de notaris kunt regelen.

'Gewoon' samenwonen

Bij ongehuwd samenwonen blijven alle bezittingen en schulden automatisch apart. U heeft ook geen rechten en plichten naar elkaar. Zo kunt u bij uit elkaar gaan geen alimentatie van elkaar eisen.

U kunt ervoor kiezen om samen afspraken op te schrijven. Bijvoorbeeld hoeveel huishoudgeld ieder betaalt. Maar niet iedere instantie vindt dit voldoende bewijs dat u ook echt partners bent. Wanneer uw partner dood gaat, dan zal een pensioenmaatschappij niet zijn of haar pensioen aan u doorbetalen. Zo loopt u dus inkomen mis.

De meest complete en officiële manier om afspraken te maken, is een samenlevingsovereenkomst bij de notaris. U heeft dan ook meteen een echt bewijs dat u partners van elkaar bent.

Huwelijk

De wet zegt dat binnen een huwelijk automatisch alles van u samen is. Bij overlijden van een partner is de helft van alle bezittingen en schulden automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. Bij een scheiding moet u alles gelijk verdelen.

Het kan gebeuren dat u bepaalde bezittingen en schulden toch apart wilt houden. Zoals uit een eigen bedrijf of de familie. Deze andere wensen legt u vast in huwelijkse voorwaarden. Dit moet u bij de notaris doen.

Geregistreerd partnerschap

De wet zegt dat ook binnen een geregistreerd partnerschap alles van u samen is. Bij overlijden van een partner werkt het net zo als bij een huwelijk: de helft van alle bezittingen en schulden zijn automatisch voor de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap van de overledene. En als u uit elkaar gaat, moet u alles gelijk verdelen.

Wilt u als geregistreerd partnerschap bepaalde bezittingen en schulden apart houden, dan legt u dat vast in partnerschapsvoorwaarden. Dit moet u bij de notaris regelen.  

Voor overige informatie over dit onderwerp wil ik u verwijzen naar de brochure 'Samen verder' van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie:

Voor antwoorden op vragen en overige informatie over trouwen, samenwonen en samen verder kunt u contact opnemen met ons kantoor.