Notariskantoor Riteco houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) continu in de gaten en volgt de adviezen van het RIVM zo veel mogelijk op. Om onze medewerkers en cliënten te beschermen, zijn er verschillende maatregelen genomen ter voorkoming van verdere verspreiding van dit virus.

Tot en met 20 mei a.s. werken wij enkel op afspraak. Nieuwe afspraken worden zo veel mogelijk na 20 mei a.s. ingepland. Mocht u de komende periode een afspraak bij ons op kantoor hebben, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Lees meer

 • Erfbelasting betalen, of toch niet?

  Als je een erfenis krijgt moet je meestal erfbelasting betalen. De Nederlandse fiscus heft namelijk erfbelasting over het wereldvermogen van een persoon die ingezetene is van Nederland.

  De erfgenaam heeft meestal een vrijstelling. De vrijstellingen voor familieleden zijn groter dan voor derden. Over hetgeen de erfgenaam boven de vrijstelling erft, betaalt hij erfbelasting. Hoop op vermindering is er meestal niet, of toch wel?

  Lees meer
 • Kind eist erfdeel op

  De meeste mensen maken een langstlevenden testament, om te zorgen dat hun partner ongestoord kan voortleven na overlijden van de eerste partner. Toch krijgen wij vaak de angstige vraag van de langstlevende of de kinderen het testament écht niet kunnen aantasten. Kinderen hebben tenslotte volgens de Nederlandse wet recht op een erfdeel, een zogenaamde legitieme portie.

  Lees meer
 • Beter af zonder aftrek hypotheekrente

  Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat afschaffing van de aftrek hypotheekrente de welvaart in ons land verhoogt.

  Lees meer
 • Coronacrisis leidt tot omzetting eenmanszaken in bv

  De economische terugval is voor veel ondernemers die in een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma (vof) ondernemen reden om hun rechtsvorm aan te passen naar bv. Doel is om aansprakelijkheden te beperken.

  In een eenmanszaak, vof of maatschap bent u ook met uw privévermogen aansprakelijk voor schulden en verplichtingen die u in uw bedrijf bent aangegaan. In een bv beperkt u die aansprakelijkheid. Echter, verplichtingen en schulden die dateren uit de tijd dat u nog geen bv was, blijven privé op u verhaalbaar.

  Lees meer
 • Aftrek hypotheekrente blijft ook bij betaalpauze

  Als u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheeklasten niet kunt opbrengen, en met de hypotheekverstrekker een betaalpauze heeft afgesproken, blijft u recht houden op hypotheekrenteaftrek.

  Lees meer
 • Schenkingen binnen zes maanden voor overlijden.

  Veel mensen doen hun best om al tijdens leven schenkingen te doen aan bijvoorbeeld kinderen. Zo verkleinen zij hun nalatenschap. Ze schenken bijvoorbeeld elk jaar het vrijgestelde bedrag. Vanwege de vrijstelling hoeft er dan door de ontvanger geen schenkbelasting betaald te worden. Tegelijk verkleint men de uiteindelijke erfenis, waardoor op het moment van overlijden de aanslag erfbelasting lager uitvalt.

  Lees meer
 • Woning en mantelzorgwoning één object

  Voor de WOZ zijn een woning en een mantelzorgwoning op hetzelfde perceel één object. Dat heeft de Rechtbank Oost-Brabant onlangs geoordeeld.

  Lees meer
 • De haken en ogen aan 'Ja…. Ik wil!

  Veel trouwpartijen zijn in verband met het corona-virus uitgesteld. Elkaar het 'ja-woord' geven en ringen uitwisselen in je mooiste pak of jurk is natuurlijk ook veel mooier in gezelschap. Als met de versoepeling van de maatregelen feestjes met meer gasten weer mogelijk zijn, op gepaste afstand, dan komen de trouwerijen hopelijk weer op gang.

  Gedurende de tijd dat uw huwelijk is uitgesteld, is het misschien goed om de juridische gevolgen nog even op een rij te zetten.
  Sinds 1 januari 2018 is er namelijk veel veranderd. Er is een wijziging van het huwelijksrecht geweest, waar we u als notaris graag over informeren. De nieuwe wet is namelijk niet voor iedereen passend.

  Lees meer
 • Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule!

  Veel gehuwde en kinderloze stellen verkeren in de veronderstelling dat zij geen testament nodig hebben. Als zij van onze notaris de vraag krijgen of ze al een testament hebben gemaakt reageren ze vaak verbaasd: ‘We zijn volgens de wet tochal elkaars erfgenaam?’.

  Lees meer
 • Bewind en Alimentatie

  In testamenten nemen ouders regelmatig een bewindregeling op. Meestal is het hun bedoeling om de kinderen pas op latere leeftijd de beschikking te geven over de erfenis. Zij willen daarmee voorkomen dat de kinderen de erfenis opmaken aan scooters, sportauto’s en verre reizen.

  Lees meer