Actueel notarieel nieuws Notariskantoor Riteco Oldenzaal

Coronavirus

Notariskantoor Riteco houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) continu in de gaten en volgt de adviezen van het RIVM zo veel mogelijk op. Om onze medewerkers en cliënten te beschermen, zijn er verschillende maatregelen genomen ter voorkoming van verdere verspreiding van dit virus. We vertrouwen daarbij op uw medewerking en begrip. Wij zijn voor overleg of vragen bereikbaar via uw contactpersoon bij ons op kantoor of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 0541 – 72 39 71.

Actuele COVID-19 maatregelen bij Notariskantoor Riteco

Notariskantoor Riteco houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) continu in de gaten en volgt de adviezen van het RIVM zo veel mogelijk op. Om onze medewerkers en cliënten te beschermen, zijn er verschillende maatregelen genomen ter voorkoming van verdere verspreiding van dit virus. We vertrouwen daarbij op uw medewerking en begrip. Wij zijn voor overleg of vragen bereikbaar via uw contactpersoon bij ons op kantoor of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 0541 – 72 39 71.

Notarieel nieuws

Actueel nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws met korte en bondige berichten uit het notariaat. Handige tips voor zaken op het gebied van huis en hypotheek, ondernemingsrecht of personen- en familierecht.

Notaris treedt ook op als mediator

Minderheidsaandeelhouders tegenover meerderheidsaandeelhouder

‘Levenstestament’ is de moderne naam voor een algemene volmacht. De algemene volmacht stelt iemand anders in staat om voor u te zorgen, als u dat zelf niet meer kan.
Notaris treedt ook op als mediator

Levenstestament niet altijd geaccepteerd

‘Levenstestament’ is de moderne naam voor een algemene volmacht. De algemene volmacht stelt iemand anders in staat om voor u te zorgen, als u dat zelf niet meer kan.
Notaris treedt ook op als mediator

Notaris treedt ook op als mediator

Veel mensen kennen de notaris van de aankoop van hun huis, een hypotheek of testament. Het is minder bekend dat de notaris ook geregeld als mediator optreedt.
Fiscale gevolgen bij tweede huis

Fiscale gevolgen bij tweede huis

Bent u in het bezit van een tweede huis? Dan wordt het bezit daarvan belast in box 3, de box waarin ook uw spaargeld wordt belast.
De familiehypotheek

De familiehypotheek

Wie geld wil lenen bij de bank moet aan strenge voorwaarden voldoen. Soms kunnen ouders uitkomst bieden met behulp van een familiehypotheek.
samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Wat zijn de verschillen tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Voor een samenlevingscontract moet je naar de notaris. Voor een geregistreerd partnerschap moet je in eerste instantie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand én daarna nog naar de notaris voor de partnerschapsvoorwaarden.
Bewind en Alimentatie

Bewind en Alimentatie

In testamenten nemen ouders regelmatig een bewindregeling op. Meestal is het hun bedoeling om de kinderen pas op latere leeftijd de beschikking te geven over de erfenis.
Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule!

Kinderloos en geen testament? Denk aan de rampenclausule!

Veel gehuwde en kinderloze stellen verkeren in de veronderstelling dat zij geen testament nodig hebben. ‘We zijn volgens de wet toch al elkaars erfgenaam?’.
Samenwoner kreeg investering in gezamenlijke woning niet terug

Samenwoner kreeg investering in gezamenlijke woning niet terug

Samenwoners met een gezamenlijke woning regelen meestal in hun samenlevingscontract hoe zij de maandelijkse kosten van hun huis betalen.
Privé aansprakelijkheid bestuurder BV ligt altijd op de loer

Privé aansprakelijkheid bestuurder BV ligt altijd op de loer

Vaker dan gedacht komt het voor dat bestuurders / oprichters van een BV overeenkomsten aangaan, waarvan al bij voorbaat twijfelachtig is of de BV die kan nakomen.
Wie betaalt de huishoudkosten?

Wie betaalt de huishoudkosten?

Doet één van jullie de boodschappen en betaalt de ander de vaste lasten? Of pinnen jullie alle huishoudkosten van een gezamenlijke rekening?
Door Linkedin profiel aangemerkt als feitelijk bestuurder

Door Linkedin profiel aangemerkt als feitelijk bestuurder

Wees voorzichtig met het profileren van uzelf op Linkedin. Bij gebruik van de aanduiding ‘directeur’ kunt u zomaar juridisch verantwoordelijk worden als feitelijk bestuurder van een onderneming.
Stichting of Fonds op Naam?

Stichting of Fonds op Naam?

Veel mensen dromen ervan: ooit nog eens een eigen stichting oprichten, en daarmee doelen nastreven die hen na aan het hart liggen.
Minderjarige wil nalatenschap verwerpen

Minderjarige wil nalatenschap verwerpen

Krijgt u een erfenis en weet u zeker dat de erfenis negatief is? Of wilt u de hele rompslomp met de afwikkeling van een erfenis of schuldeisers niet? Dan is het mogelijk om de erfenis te verwerpen.
Gevangenisstraf na misbruik volmacht

Gevangenisstraf na misbruik algemene volmacht

Heeft u er al eens over nagedacht wie uw belangen zou kunnen behartigen als u niet meer wilsbekwaam bent? Veel mensen laten om die reden bij de notaris een algemene volmacht of levenstestament opmaken.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Overlijdensrisicoverzekering hypotheek

Overlijdensrisicoverzekering hypotheek is rust voor uw erfgenamen

Wordt bij overlijden het afbetalen van uw hypothecaire lening een ondraaglijke last voor uw erfgenamen? U kunt het voorkomen.

Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Samenwoonpartner niet aangemeld voor pensioen

Samenwoonpartner niet aangemeld voor pensioen

Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Dan is in de wet vastgelegd dat u recht heeft op elkaars pensioenopbouw bij scheiding en overlijden.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Aansprakelijkheid woningschuld

Aansprakelijkheid woningschuld betekent nog geen draagplicht

Voor samenwoners die 50/50 eigenaar zijn van hun huis en uit elkaar gaan, ontstaat de vraag wie door de bank op de hypotheekschuld kan worden aangesproken.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Gezamenlijk executeur?

Gezamenlijk executeur?

Veel mensen twijfelen bij de vraag wie ze als executeur willen opnemen in hun testament. De executeur is degene de na overlijden uw nalatenschap regelt.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Erfgenamen reageren niet

Erfgenamen reageren niet

Als meerdere personen samen erfgenaam zijn in een nalatenschap, moeten ze ook allemaal meewerken aan de afwikkeling van de erfenis, en hun handtekening zetten.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Levenstestament voldoet niet altijd

Levenstestament voldoet niet altijd

Inmiddels weten veel mensen in Nederland dat het maken van een levenstestament verstandig kan zijn. Met een levenstestament geeft u tijdens leven al volmacht aan een vertrouwd persoon.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting betalen bij aandeel in beleggingsmaatschap

Beleggen in onroerend goed is in trek. Zie ook de vele advertenties daarover in de bladen. Lucratieve rendementen in het vooruitzicht.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Herbenoeming bij verloop bestuurstermijn mogelijk

Herbenoeming bij verloop bestuurstermijn mogelijk

De regels rond zittingstermijnen van bestuurders in vereniging en stichtingen worden nogal eens minder goed nageleefd. Dat kan leiden tot vervelende onderlinge verhoudingen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Geldlening aan kind vastleggen

Geldlening aan kind vastleggen

Het komt regelmatig voor dat ouders geld lenen aan hun kinderen. Als die lening niet op papier wordt vastgelegd leidt dat bij overlijden van de ouders vaak tot problemen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Kosten van verbouwing

Kosten van verbouwing goed geregeld in samenlevingscontract

Samenwoners die hun huis gaan verbouwen, betalen de verbouwingskosten niet altijd ieder voor de helft. Zolang ze samen van hun huis genieten leidt dat meestal niet tot problemen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Verenigingen van Eigenaars

VvE’s hebben moeite met verlenen van exclusieve rechten

Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en hun besturen is het soms ingewikkeld om bepaalde besluiten te nemen. Een voorbeeld daarvan is het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exclusieve rechten.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Samenlevingscontract

Samenlevingscontract en volmacht bankrekening

Veel samenwoners openen een gezamenlijke rekening om de kosten van hun huishouding van te betalen. Sommige samenwoners lossen het anders op.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Wie betaalt de uitvaartkosten?

Wie betaalt de uitvaartkosten?

Bij het overlijden van een ouder, tekenen kinderen vaak zonder na te denken de opdracht voor de uitvaart. Meestal leidt dat niet tot problemen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Onterfde erfgenaam moet bijstandsuitkering terugbetalen

Onterfde erfgenaam moet bijstandsuitkering terugbetalen

Wie in Nederland van een bijstandsuitkering rondkomt, moet het ontvangen van een erfenis vrijwel altijd melden bij de uitkeringsinstantie. Door het krijgen van een erfenis kan het zijn dat iemand eigen vermogen krijgt.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Renteaftrek hypotheek

Renteaftrek hypotheek na koop huis beperkt

Dagelijks worden (extra) hypothecaire leningen afgesloten door mensen die het huis al korter of langer in bezit hebben. De rente daarover is niet zonder meer aftrekbaar.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand

Uitgetreden vennoot is aansprakelijk voor huurachterstand die is ontstaan na zijn uittreding

Wie als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zonder meer ook van alle verplichtingen af.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Niet lang genoeg samenwonen

Niet lang genoeg samenwonen

Partners kunnen tegen een gunstig tarief en met een grote vrijstelling voor de erfbelasting van elkaar erven. Daarvoor moeten zij wel aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen.

Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Nieuw huwelijksvermogensrecht

‘Nieuw’ huwelijksvermogensrecht

Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wettelijke regeling over huwelijksvermogensrecht van kracht. Toch schrikken er nog steeds trouwlustige koppels die bij de gemeente in ondertrouw gaan.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Tijdig informeren over overlijden ouders

Tijdig informeren over overlijden ouders

Veel mensen maken tegenwoordig een levenstestament. Daarin benoemen zij een gemachtigde voor het geval ze door ziekte of ouderdom hun belangen niet meer kunnen behartigen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - BV biedt meer bescherming dan eenmanszaak

BV biedt meer bescherming dan eenmanszaak

Steeds meer ondernemers stappen over van de rechtsvorm eenmanszaak naar een BV-structuur. Echter, de BV heeft niet alleen voordelen ten opzichte van de eenmanszaak.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Clausule in leveringsakte

Clausule in leveringsakte met gevolgen voor erfgenamen koper

Soms wordt een onroerende zaak – pand of stuk grond – aan iemand verkocht met de clausule om de zaak eerst aan de verkoper aan te bieden.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Van kantoorruimte naar woonruimte

Van kantoorruimte naar woonruimte

Eén ding is wel al duidelijk geworden gedurende de coronacrisis: er zal steeds meer structureel worden thuisgewerkt.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Jongeren kopen vaker duurdere woningen

Jongeren kopen vaker duurdere woningen

Bijna 20 jaar geleden kocht 70% van de jongeren onder de 35 jaar een huis in het goedkope segment. Vorig jaar was het beeld compleet anders.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Eenmalige hoge vrijstelling

Bestuurders verenigingen en stichtingen ook inschrijven in UBO-register

Sinds eind september moeten rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO-register.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Eenmalige hoge vrijstelling

Maximumleeftijd voor eenmalige hoge vrijstelling door rechtbank ondersteund

Net een jaartje ouder dan 40 en daardoor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mislopen. Dat is voor velen een zure gewaarwording.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Schenking kort voor overlijden

Schenking kort voor overlijden

oms komen mensen op het slimme idee om vlak voor overlijden nog snel schenkingen te doen, om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Verhoogde schenkingen

Verhoogde schenkingen, maar niet aan kinderen boven de 40 jaar.

Veel ouders doen schenkingen aan kinderen. Zeker in de decembermaand wordt er vaak nog snel gebruik gemaakt van de mogelijkheden om te schenken.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Levensexecuteur verbeurt erfdeel

Levensexecuteur verbeurt erfdeel in vermogen dat hij heeft verzwegen voor anderen

Onlangs spande een executeur samen met erfgenamen een procedure aan tegen de levensexecuteur. De levensexecuteur had een groot bedrag naar zichzelf overgeboekt.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Overdrachtsbelasting weiland

Grasland bij woning kost meer overdrachtsbelasting

De laatste jaren komen steeds meer boerderijen te koop vanwege bedrijfsbeëindiging en er staan er ook genoeg te koop die al langer als woning worden gebruikt. Bij de verkoop van wordt vaak een flink perceel grond verkocht.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Belastingrente terug in 2021

Belastingrente terug in 2021

Mensen die een erfenis ontvangen moeten aangifte doen voor de erfbelasting. Als ze meer erven dan het vrijgestelde bedrag, zullen zij erfbelasting moeten betalen.
Notariskantoor Riteco Oldenzaal - Vrijstelling schenkbelasting Belastingdienst 2021

Tijdelijke verhoging vrijstelling schenkbelasting in Belastingplan 2021

De Tweede Kamer heeft op 12 november 2020 het pakket Belastingplan 2021 aangenomen. In het pakket is een bijzondere verhoging van de vrijstelling voor schenkbelasting doorgevoerd.
NEEM CONTACT MET ONS OP

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij maken graag tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook afspraken buiten de reguliere openingstijden zijn geen probleem.

Neem telefonisch contact op via 0541-723971 
of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Notaris Riteco Oldenzaal is aangesloten bij de  Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Notariskantoor Riteco is aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN)
Notariskantoor Riteco is als gecertificeerd lid aangesloten bij de Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)
Notariskantoor Riteco is een gecertificeerd SCE executeur van de Stichting Certificering Executeurs (SCE)

Privacyverklaring - Sitemap - © Alle rechten voorbehouden