• Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid kan niet via echtscheidingsconvenant

  De meeste stellen die een hypotheek op hun huis hebben afgesloten zijn in de overeenkomst aangemerkt als zogenaamde hoofdelijk schuldenaren.

  Lees meer
 • Inbreng eenmanszaak in bv omvat niet altijd alle verplichtingen

  Eenmanszaken worden steeds vaker omgezet naar de rechtsvorm bv. De media berichtten daar enkele weken geleden over.

  Lees meer
 • Rechtspersonen moeten voortaan kwartaalaangifte btw doen

  Voor rechtspersonen is het vanaf nu alleen nog mogelijk om elk kwartaal btw-aangifte te doen. Tot en met vorig jaar hadden sommige rechtspersonen ook nog de mogelijkheid om een jaaraangifte voor de btw te doen. Die mogelijkheid blijft alleen nog bestaan voor natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen.

  Lees meer
 • Wijziging partneralimentatie!

  Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Volgens de wet bedraagt de nieuwe duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Dit betekent dat wanneer iemand acht jaar gehuwd is geweest, de alimentatieverplichting normaal gesproken vier jaar zal duren. De rechter kan een langere termijn bepalen, maar niet langer dan vijf jaar.

  Lees meer
 • Een periodiek verrekenbeding

  In huwelijkse voorwaarden wordt nog steeds regelmatig een beding opgenomen, waarbij echtgenoten met elkaar afspreken om elk jaar te delen wat er van hun inkomens is overgebleven.

  Als zij niet elk jaar netjes een rekensommetje maken, lukt het bij een echtscheiding vaak niet meer om nog jaren terug te rekenen. Volgens de wet moet er in dat geval vanuit gegaan worden dat al het aanwezige vermogen van de echtgenoten verrekend moet worden, tenzij een andere uitkomst redelijk zou zijn.

  Lees meer
 • Vrijstellingen erf- en schenkbelasting 2020

  Ontvangt u een erfenis of schenking, dan moet u doorgaans aangifte doen in verband met de erf- of schenkbelasting. Blijft de schenking of erfenis onder de vrijstelling, dan hoeft u geen erf- of schenkbelasting af te dragen.

  In Nederland worden de vrijstellingen elk kalenderjaar aangepast en voor 2020 gelden de volgende bedragen:

  Lees meer
 • Kleine ondernemersregeling niet altijd aantrekkelijk

  Dit jaar zijn de regels voor ondernemers met een relatief kleine omzet veranderd. De kleine ondernemersregeling (KOR) van voor de jaarwisseling heet nu omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB).

  Lees meer
 • UBO-register in voorjaar 2020 van start

  De geplande invoering van het UBO-register is niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar laten ingaan.

  De wetsvoorstellen waarmee het UBO-register verplicht wordt zijn nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft op eind vorig jaar ingestemd met de wetsvoorstellen. Het UBO-register zou op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn op 10 januari 2020 in werking moeten treden. Uit een bericht van het kabinet blijkt dat de wetsvoorstellen voor het UBO-register nog niet door het parlement zijn goedgekeurd.

  Lees meer
 • Verplicht gebruikelijk loon dga naar € 46.000

  Elke dga is verplicht om zich jaarlijks loon vanuit de bv te laten uitbetalen. De fiscus stelt daar ook een minimumgrens aan, voor 2020 is dat € 46.000.

  Lees meer
 • Mag ik mijn geld opmaken?

  Veel mensen met kinderen maken een langstlevendentestament. Het testament moet regelen dat de langstlevende ongestoord kan doorleven, zonder dat kinderen hun erfdeel opeisen.

  Lees meer