Skip to main content

 

Actueel notarieel nieuws Notariskantoor Riteco Oldenzaal

Actueel nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws met korte en bondige berichten uit het notariaat. Handige tips voor zaken op het gebied van huis en hypotheek, ondernemingsrecht of personen- en familierecht.

Heeft u kinderen uit een eerder huwelijk? En bent u hertrouwd? Dan stelt u de erfenis voor uw kinderen veilig door uw nieuwe partner 'vruchtgebruik' te geven.
Leest meer over de voorwaarden van toeslagen en welke invloed een schenking op een toeslag kan hebben.
Als u een woning erft, komt daar veel bij kijken. Hoe bepaal je wat een huis waard is? En hoe zit het met de erfbelasting?
In 2024 verandert er veel voor woningkopers, zoals o.a. de overdrachtsbelasting, startersvrijstelling en extra leningen.
Vroeger, voor 1 januari 2018, trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen. De regels zijn echter veranderd.
Je kunt zelf bepalen wat er met jouw nalatenschap gebeurt door dit vast te leggen in een testament.
Het is aan te raden om te bepalen wat er na uw overlijden gebeurt met uw Facebook, Twitter, LinkedIn en andere online accounts. Wilt u uw profiel verwijderen of wilt u een gedenkpagina?
Als de kopers van een woning niet voor de gehele koopsom een geldlening van de bank kunnen krijgen, kan een familiehypotheek een uitkomst zijn.
Indien men uit elkaar gaat, kan door één van de echtgenoten aanspraak worden gemaakt op een bijdrage in het levensonderhoud, partneralimentatie.
Je bent eigenlijk nooit te jong voor een testament. In de praktijk is het wel zo dat mensen op leeftijd vaak om een andere reden een testament maken dan jongere mensen.
Als verkoper van een woning heb je een informatieplicht. Dit betekent dat je de koper moet informeren over alle zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis, of een toekomstige verkoop in de weg kunnen zitten.
Samengestelde gezinnen hebben minder vaak een testament of levenstestament, waardoor er erfrechtelijke problemen kunnen ontstaan.

Vanaf 1 januari 2023 is het verkrijgen van gezag veranderd. Voor deze ouders wordt het gemakkelijker om samen  het gezag te krijgen over de kinderen.
De manier waarop u als erfgenaam een nalatenschap accepteert, bepaalt of u ook met uw eigen geld rekeningen van de overledene moet betalen. U kunt een erfenis verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden.
Zoals bekend is biologisch ouderschap niet altijd gelijk aan juridisch ouderschap. Erkenning is een manier om wettelijk ouder te worden.
De notaris heeft bij de uitoefening van zijn openbare functie bepaalde verplichtingen. Daarvoor heeft elke notaris een eed afgelegd, waarin hij of zij belooft zich aan een aantal verplichtingen te houden.
oms komen mensen op het slimme idee om vlak voor overlijden nog snel schenkingen te doen, om daarmee erfbelasting te besparen voor de erfgenamen.
Een estate planner bekijkt hoe u uw vermogen fiscaal aantrekkelijk kunt overdragen aan uw toekomstige erfgenamen. Daarbij speelt de erfbelasting een belangrijke rol.
Onterving komt vaker voor dan men denkt. In de praktijk heeft onterving echter niet altijd het gewenste effect.
Wilt u vermogen overdragen aan uw kinderen, maar zelf nog de beschikking houden over het vermogen? Lees dan verder.
Uit een brief van Sigrid Kaag blijkt dat bijna 1 op de 3 entiteiten nog niet haar ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft geregistreerd.
Bij het oprichten van een rechtspersoon, moet de notaris vaststellen wie de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van die rechtspersoon zijn.
De meeste mensen die een hypotheek afsluiten of oversluiten, zullen zich niet echt verdiepen in de tekst van de hypotheekakte of waarom deze eigenlijk noodzakelijk is. 
Wanneer iemand zelfstandig beslissingen kan nemen, noemen we diegene wilsbekwaam. Maar wie beoordeelt of iemand wilsbekwaam is? Is een bepaalde akte of wijziging echt iemands wil? Of de wil van iemand anders?

Een kernwaarde van de notaris is zijn onpartijdigheid. Ook al wordt de opdracht door één partij gegeven, de notaris is verplicht de belangen van alle betrokken partijen te behartigen.
Elke (sport)vereniging moet aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) voldoen en zich laten inschrijven in het UBO-register. Daarnaast gelden er regels voor seksueel overschrijdend gedrag, doping en matchfixing.
De jubelton als belastingvrije schenking aan je kinderen voor de aankoop van een eigen woning verdwijnt definitief! Het volledige bedrag (106.671 euro) belastingvrij schenken kan alleen dit jaar nog!
Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de verschillen?
Van inboedelverzekering tot aansprakelijkheidsverzekeringen: in uw leven krijgt u te maken met veel verzekeringen. Ook rondom overlijden worden vaak verzekeringen afgesloten om nabestaanden verzorgd achter te laten
Misschien heeft u wel eens nagedacht over wat er met u gebeurt als u een ernstig ongeluk krijgt of gaat dementeren. Het kan zijn dat u dan wilsonbekwaam bent. Maar wat betekent wilsonbekwaamheid? Wie kan u wilsonbekwaam verklaren?
Bij niet iedereen staat de familie op nummer één, maar in het huidige erfrecht zijn de mogelijkheden tot onterven beperkt. Zo kun je bijvoorbeeld je kinderen onterven, maar behouden zij nog wel altijd recht op hun zogenaamde 'legitieme portie'.
Welke belangen spelen er als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met zijn eigen BV handelt? In welke mate is het eigen belang daarbij aan de orde?
Bij het maken van afspraken rond een scheiding hebben ex-partners veel aan hun hoofd. Op notariskantoren komen we vaak tegen dat men iets is vergeten, en dat is de hypotheek.
Sinds juli 2021 geldt er een nieuwe wet voor alle verenigingen en stichtingen, van groot tot klein - de WBTR. Maar wat houdt deze wet nou eigenlijk in en waarvoor is deze bedoeld?
ij Notariskantoor Riteco werken soms drie ‘soorten’ notarissen. Naast de Notaris zelf, komt u soms ook de toegevoegde Notaris of kandidaat-Notaris tegen. Maar wat is nu precies het verschil?
Ieder jaar worden op fiscaal gebied veranderingen doiorgevoerd. Zo gaan in 2022 onder meer de vrijstellingen voor schenkingen en erfenissen iets omhoog, zoals elk jaar.
Na een lang formatieproces is Het nieuwe kabinet gaat vanaf 10 januari van start en in het nieuwe regeerakkoord staan belangrijke wijzigingen met betrekking tot de woningmarkt.
De term ‘levenstestament’ hoor je tegenwoordig veel. Het levenstestament is eigenlijk gewoon een algemene volmacht. Mensen laten een dergelijke volmacht vaak maken om te zorgen dat een ander hun zaken kan behartigen als ze het zelf niet meer kunnen.
Heeft u nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit jaar belastingvrij te schenken? Dan heeft u nog tot het einde van het jaar de tijd!
In het algemeen is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op vennootschappen die onroerend goed verhuren. Echter, ook hier zijn uitzonderingen mogelijk.
Uit elkaar gaan kost tranen, moeite en veel geregel. Daar komt nog bij dat het ook niet eenvoudig is om – als u beiden eigenaar bent van de echtelijke woning – uw ex-partner uit te kopen als u in het huis wilt blijven wonen. Overwaarde van het huis levert daarbij de nodige problemen op.
Een mantelzorgwoning is een uitkomst voor ouders die daarmee in de directe omgeving van één van hun kinderen kunnen wonen. Er zijn drie mogelijkheden die in de meeste gevallen benut kunnen worden zonder omgevingsvergunning.
Het is bekend dat veel mensen de tijd nemen alvorens ze de notaris bellen om een afspraak te maken voor hun testament. Maar als de stap naar de notaris is gezet, is het ook belangrijk om rustig de tijd te nemen alvorens het testament te gaan tekenen, en alle procedures in acht te nemen.
Sinds de eeuwwisseling hoeven echtgenoten niet meer samen te wonen op hetzelfde adres. Voor trouwlustigen die ieder hun eigen vrijheid wilden behouden was de nieuwe regeling een uitkomst.
Een testament maak je niet voor de rest van je leven. Partners kunnen komen en gaan, kinderen, schoonkinderen of familieleden raken uit de gratie en ook de wet of uw vermogen kan veranderen.
Of statuten van een vereniging, stichting of bv rechtsgeldig zijn aangepast, hangt in sterke mate af van wat daarover in de voorafgaande versie van de statuten was vastgelegd.
‘Levenstestament’ is de moderne naam voor een algemene volmacht. De algemene volmacht stelt iemand anders in staat om voor u te zorgen, als u dat zelf niet meer kan.
‘Levenstestament’ is de moderne naam voor een algemene volmacht. De algemene volmacht stelt iemand anders in staat om voor u te zorgen, als u dat zelf niet meer kan.
Veel mensen kennen de notaris van de aankoop van hun huis, een hypotheek of testament. Het is minder bekend dat de notaris ook geregeld als mediator optreedt.
Bent u in het bezit van een tweede huis? Dan wordt het bezit daarvan belast in box 3, de box waarin ook uw spaargeld wordt belast.
Wie geld wil lenen bij de bank moet aan strenge voorwaarden voldoen. Soms kunnen ouders uitkomst bieden met behulp van een familiehypotheek.
Voor een samenlevingscontract moet je naar de notaris. Voor een geregistreerd partnerschap moet je in eerste instantie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand én daarna nog naar de notaris voor de partnerschapsvoorwaarden.
In testamenten nemen ouders regelmatig een bewindregeling op. Meestal is het hun bedoeling om de kinderen pas op latere leeftijd de beschikking te geven over de erfenis.
Veel gehuwde en kinderloze stellen verkeren in de veronderstelling dat zij geen testament nodig hebben. ‘We zijn volgens de wet toch al elkaars erfgenaam?’.
Samenwoners met een gezamenlijke woning regelen meestal in hun samenlevingscontract hoe zij de maandelijkse kosten van hun huis betalen.
Vaker dan gedacht komt het voor dat bestuurders / oprichters van een BV overeenkomsten aangaan, waarvan al bij voorbaat twijfelachtig is of de BV die kan nakomen.
Doet één van jullie de boodschappen en betaalt de ander de vaste lasten? Of pinnen jullie alle huishoudkosten van een gezamenlijke rekening?
Wees voorzichtig met het profileren van uzelf op Linkedin. Bij gebruik van de aanduiding ‘directeur’ kunt u zomaar juridisch verantwoordelijk worden als feitelijk bestuurder van een onderneming.
Veel mensen dromen ervan: ooit nog eens een eigen stichting oprichten, en daarmee doelen nastreven die hen na aan het hart liggen.
Krijgt u een erfenis en weet u zeker dat de erfenis negatief is? Of wilt u de hele rompslomp met de afwikkeling van een erfenis of schuldeisers niet? Dan is het mogelijk om de erfenis te verwerpen.
Heeft u er al eens over nagedacht wie uw belangen zou kunnen behartigen als u niet meer wilsbekwaam bent? Veel mensen laten om die reden bij de notaris een algemene volmacht of levenstestament opmaken.
Wordt bij overlijden het afbetalen van uw hypothecaire lening een ondraaglijke last voor uw erfgenamen? U kunt het voorkomen.
Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Dan is in de wet vastgelegd dat u recht heeft op elkaars pensioenopbouw bij scheiding en overlijden.
Voor samenwoners die 50/50 eigenaar zijn van hun huis en uit elkaar gaan, ontstaat de vraag wie door de bank op de hypotheekschuld kan worden aangesproken.
Veel mensen twijfelen bij de vraag wie ze als executeur willen opnemen in hun testament. De executeur is degene de na overlijden uw nalatenschap regelt.
Als meerdere personen samen erfgenaam zijn in een nalatenschap, moeten ze ook allemaal meewerken aan de afwikkeling van de erfenis, en hun handtekening zetten.
Inmiddels weten veel mensen in Nederland dat het maken van een levenstestament verstandig kan zijn. Met een levenstestament geeft u tijdens leven al volmacht aan een vertrouwd persoon.
Beleggen in onroerend goed is in trek. Zie ook de vele advertenties daarover in de bladen. Lucratieve rendementen in het vooruitzicht.
De regels rond zittingstermijnen van bestuurders in vereniging en stichtingen worden nogal eens minder goed nageleefd. Dat kan leiden tot vervelende onderlinge verhoudingen.
Het komt regelmatig voor dat ouders geld lenen aan hun kinderen. Als die lening niet op papier wordt vastgelegd leidt dat bij overlijden van de ouders vaak tot problemen.
Samenwoners die hun huis gaan verbouwen, betalen de verbouwingskosten niet altijd ieder voor de helft. Zolang ze samen van hun huis genieten leidt dat meestal niet tot problemen.
Voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en hun besturen is het soms ingewikkeld om bepaalde besluiten te nemen. Een voorbeeld daarvan is het nemen van besluiten over het al dan niet toekennen van exclusieve rechten.
Veel samenwoners openen een gezamenlijke rekening om de kosten van hun huishouding van te betalen. Sommige samenwoners lossen het anders op.
Bij het overlijden van een ouder, tekenen kinderen vaak zonder na te denken de opdracht voor de uitvaart. Meestal leidt dat niet tot problemen.
Wie in Nederland van een bijstandsuitkering rondkomt, moet het ontvangen van een erfenis vrijwel altijd melden bij de uitkeringsinstantie. Door het krijgen van een erfenis kan het zijn dat iemand eigen vermogen krijgt.
Dagelijks worden (extra) hypothecaire leningen afgesloten door mensen die het huis al korter of langer in bezit hebben. De rente daarover is niet zonder meer aftrekbaar.
Wie als vennoot uit een vennootschap onder firma uittreedt, is daarmee niet zonder meer ook van alle verplichtingen af.
Partners kunnen tegen een gunstig tarief en met een grote vrijstelling voor de erfbelasting van elkaar erven. Daarvoor moeten zij wel aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen.
Sinds 1 januari 2018 is er een nieuwe wettelijke regeling over huwelijksvermogensrecht van kracht. Toch schrikken er nog steeds trouwlustige koppels die bij de gemeente in ondertrouw gaan.
Veel mensen maken tegenwoordig een levenstestament. Daarin benoemen zij een gemachtigde voor het geval ze door ziekte of ouderdom hun belangen niet meer kunnen behartigen.
Steeds meer ondernemers stappen over van de rechtsvorm eenmanszaak naar een BV-structuur. Echter, de BV heeft niet alleen voordelen ten opzichte van de eenmanszaak.
Soms wordt een onroerende zaak – pand of stuk grond – aan iemand verkocht met de clausule om de zaak eerst aan de verkoper aan te bieden.
Eén ding is wel al duidelijk geworden gedurende de coronacrisis: er zal steeds meer structureel worden thuisgewerkt.
Bijna 20 jaar geleden kocht 70% van de jongeren onder de 35 jaar een huis in het goedkope segment. Vorig jaar was het beeld compleet anders.
Sinds eind september moeten rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbende(n) inschrijven in het UBO-register.
Net een jaartje ouder dan 40 en daardoor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mislopen. Dat is voor velen een zure gewaarwording.
Veel ouders doen schenkingen aan kinderen. Zeker in de decembermaand wordt er vaak nog snel gebruik gemaakt van de mogelijkheden om te schenken.
Onlangs spande een executeur samen met erfgenamen een procedure aan tegen de levensexecuteur. De levensexecuteur had een groot bedrag naar zichzelf overgeboekt.
De laatste jaren komen steeds meer boerderijen te koop vanwege bedrijfsbeëindiging en er staan er ook genoeg te koop die al langer als woning worden gebruikt. Bij de verkoop van wordt vaak een flink perceel grond verkocht.
Mensen die een erfenis ontvangen moeten aangifte doen voor de erfbelasting. Als ze meer erven dan het vrijgestelde bedrag, zullen zij erfbelasting moeten betalen.
De Tweede Kamer heeft op 12 november 2020 het pakket Belastingplan 2021 aangenomen. In het pakket is een bijzondere verhoging van de vrijstelling voor schenkbelasting doorgevoerd.

Veel mensen kennen de notaris van de aankoop van hun huis, een hypotheek of testament. Het is minder bekend dat de notaris ook geregeld als mediator optreedt.
Bent u in het bezit van een tweede huis? Dan wordt het bezit daarvan belast in box 3, de box waarin ook uw spaargeld wordt belast.
Wie geld wil lenen bij de bank moet aan strenge voorwaarden voldoen. Soms kunnen ouders uitkomst bieden met behulp van een familiehypotheek.
Voor een samenlevingscontract moet je naar de notaris. Voor een geregistreerd partnerschap moet je in eerste instantie naar de ambtenaar van de burgerlijke stand én daarna nog naar de notaris voor de partnerschapsvoorwaarden.
In testamenten nemen ouders regelmatig een bewindregeling op. Meestal is het hun bedoeling om de kinderen pas op latere leeftijd de beschikking te geven over de erfenis.
Veel gehuwde en kinderloze stellen verkeren in de veronderstelling dat zij geen testament nodig hebben. ‘We zijn volgens de wet toch al elkaars erfgenaam?’.
Samenwoners met een gezamenlijke woning regelen meestal in hun samenlevingscontract hoe zij de maandelijkse kosten van hun huis betalen.
Vaker dan gedacht komt het voor dat bestuurders / oprichters van een BV overeenkomsten aangaan, waarvan al bij voorbaat twijfelachtig is of de BV die kan nakomen.
Doet één van jullie de boodschappen en betaalt de ander de vaste lasten? Of pinnen jullie alle huishoudkosten van een gezamenlijke rekening?
Wees voorzichtig met het profileren van uzelf op Linkedin. Bij gebruik van de aanduiding ‘directeur’ kunt u zomaar juridisch verantwoordelijk worden als feitelijk bestuurder van een onderneming.
Veel mensen dromen ervan: ooit nog eens een eigen stichting oprichten, en daarmee doelen nastreven die hen na aan het hart liggen.
Krijgt u een erfenis en weet u zeker dat de erfenis negatief is? Of wilt u de hele rompslomp met de afwikkeling van een erfenis of schuldeisers niet? Dan is het mogelijk om de erfenis te verwerpen.
Heeft u er al eens over nagedacht wie uw belangen zou kunnen behartigen als u niet meer wilsbekwaam bent? Veel mensen laten om die reden bij de notaris een algemene volmacht of levenstestament opmaken.
Wordt bij overlijden het afbetalen van uw hypothecaire lening een ondraaglijke last voor uw erfgenamen? U kunt het voorkomen.
Bent u gehuwd of geregistreerd partner? Dan is in de wet vastgelegd dat u recht heeft op elkaars pensioenopbouw bij scheiding en overlijden.
Voor samenwoners die 50/50 eigenaar zijn van hun huis en uit elkaar gaan, ontstaat de vraag wie door de bank op de hypotheekschuld kan worden aangesproken.
NEEM CONTACT MET ONS OP

Maak een vrijblijvende afspraak

Wij maken graag tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis. Ook afspraken buiten de reguliere openingstijden zijn geen probleem.

Neem telefonisch contact op via 0541-723971 
of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.